fbpx

миофасциален масаж

миофасциален масаж

цени за миофасциален масаж

Миофасциалното (мускулно-фасциалното) освобождаване е вид масажна техника, която има за цел да възстанови функцията на фасцията – обвивката на всеки мускул – като я стимулира.  Тъй като тя е снабдена с множество рецептори и отделните фасции са свързани, въздействието в определена част се разпростира по цялата верига.

Миофасциалният масаж възвръща нормалните функции на мускулите и органите и подобрява емоционалното състояние. Така както стреса и отрицателните емоции увреждат фасцията, така съществува и обратната връзка – оптимално функциониращата фасция възвръща баланса на всички нива.

Процедурите са леки и приятни. Не се навлиза в дълбочина на мускула, а се третира само обвивката му с цел да се възвърне нейната еластичност и подвижност.

Въздействието на масажа продължава във времето. Поради тази причина е необходима пауза от около седмица между отделните процедури. Препоръчват се няколко поредни масажа, тъй като тъканите имат памет – ние им въздействаме, поощряваме ги …, но те след време се връщат към старото си състояние (зависи колко е тежко и какво го е породило).

Научете повече за фасцията.

Фасция е обвивката, ципата на всеки мускул, сухожилие, орган… Всички сме я виждали, когато готвим месо – тънка, прозрачна ципа или по-плътна жила.  Както фасцията обвива всеки орган и мускул и взаимодейства с него, така и отделните фасции взаимодействат помежду си, преливайки се и създават общото понятие Фасция – фасциална мрежа на цялото тяло. Оттук и заключението, че всичко в тялото ни е свързано.

В тялото ни има вериги от фасциално свързани мускули и органи. Нарушението в една част оказва влияние по други части от веригата. Науката следва логиката – когато фасцията на определен орган е в добро състояние, то и самият орган функционира нормално.

Фасцията се уврежда от различни фактори – пренапрежение от неправилна стойка в ежедневието, травма, дехидратация, болести, стрес… Тя е силно зависима и от емоционалното ни състояние. Може да бъде нарушена, удебелена или застинала. В това си състояние тя не изпълнява по най-добрия начин задачата си да предпазва, кръвоснабдява, хидратира и зарежда с кислород органа, който обвива. Един мускул, “пакетиран” във фасция, загубила своята еластичност, подвижност и плъзгаемост, не може да се съкращава и разтяга оптимално. Получава се т. нар. “скъсен мускул”, който нарушава движението на всички мускули по миофасциалната верига. Миофасциалният масаж възвръща еластичността, подвижността и плъзгаемостта на фасцията, като по този начин способства за нормалното функциониране на целия ни организъм.